Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας

Θεμιστοκλής Χειμάρας

 

Λαμία, 16 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1

2

Μία σημαντική δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (ΚΥΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Κέντρο Υποστήριξης  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί ως:

  • φορέας υποστήριξης
  • φορέας διασύνδεσης
  • φορέας συντονισμού

για κάθε επιχειρηματία της Στερεάς Ελλάδας (μικρό, μεγάλο, υποψήφιο).

Υπηρεσίες του ΚΥΕ:

 

Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.

  • Εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής δικτύωσης.
  • Διασύνδεση με φορείς / συντελεστές επιχειρηματικότητας /πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.
  • Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών για την προσέλκυση επενδυτών.
  • Υποστήριξη δράσεων για τη προώθηση των εξαγωγών και διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
  • Υπηρεσίες One stop shop για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Καταγραφή1

 Το Κ.Υ.Ε. ιδρύθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020). Η λειτουργία του συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

ΑΦΙΣΑ ΚΥΕ

 

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει