Το αφιέρωμα του Πρώτου Προγράμματος της ΕΡΤ στην Αγία Ευθυμία