Συμμετοχή σε etwinning πρόγραμμα της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας

Οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης του σχολείου μας υλοποιούν κατά τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα “My country” στο πλαίσιο της δράσης etwinning. Το 3ο Δημοτικό συνεργάζεται με 2 σχολεία από την Ιταλία, 1 σχολείο από τη Γερμανία, 4 σχολεία από την Ισπανία, 1 σχολείο από την Τσεχία και 2 σχολεία από την Ελλάδα. Η καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται στο γεγονός πως οι μαθητές κατασκευάζουν lapbooks με απλά υλικά, δηλαδή βιβλία από χαρτόνια και ενότητες με θέματα που αφορούν τη χώρα τους. Τα lapbooks στέλνονται στα συνεργαζόμενα σχολεία, ώστε οι μαθητές κάθε χώρας να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της άλλης. Συντονιστής του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μαρτίνου Μαρία με στη στήριξη της εκπαιδευτικού των Εικαστικών κ. Μπακίαϊ Άλμα. Μία επιπλέον δράση του προγράμματος ήταν και η δημιουργία βίντεο με τις ομορφιές και τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Οι μαθητές μας συλλέγοντας εικόνες από το διαδίκτυο – και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών – δημιούργησαν βίντεο που υπάρχει στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=e0At2RcZ36Q&t=3s

 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

Be first to comment