Στις 25 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της (Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου), στη Λαμία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για το έργο με τίτλο: «Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ΟΑΣΕ ΑΕ.

3. Γνωμοδότηση για τα χειμερινά δρομολόγια της εταιρείας ΚΤΕΛ Α.Ε. Φωκίδας.

4. Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Δήμαρχος Ορχομενού

Be first to comment