Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός του Συλλόγου είναι:

α) Η συχνή επικοινωνία μεταξύ των μελών αυτού για την σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης.
β) Η συμπαράσταση και υποστήριξη των Αγιοευθυμιωτών που έχουν ανάγκη από βοήθεια.
γ) Η συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα (πρώην Κοινότητα) Αγίας Ευθυμίας και τους εκεί φορείς, καθώς και με Αγιοευθυμιώτες που ζουν στο εξωτερικό και φορείς αυτών, για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση θεμάτων, που αναφέρονται στη γενέτειρά μας Αγία Ευθυμία Νομού Φωκίδας.
δ) Η με κάθε νόμιμο μέσο προβολή του χωριού αυτού και η έκδοση και κυκλοφορία εντύπων που κατατείνουν στο σκοπό αυτό.