Πρόσκληση για τον εορτασμό της κήρυξης της Επανάστασης στη Ρούμελη