Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Κουτσοκλένη “Η συμβολή της Φωκίδας στον Ιερό Αγώνα (1821-1830)” (Σάββατο 14/4)