Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Κουτσοκλένη «Η συμβολή της Φωκίδας στον Ιερό Αγώνα (1821-1830)» (Σάββατο 14/4)