Παρουσίαση του Βιβλίου «Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του» στο Σπίτι της Κύπρου (23/11)