Παρουσίαση του βιβλίου «Πρόσκληση Αγάπης» στην Άμφισσα (9/12)