Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Αναπτυξιακού Προβληματισμού “ΕΛΙΑ”

Άμφισσα, 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Αναπτυξιακού Προβληματισμού «ΕΛΙΑ» πραγματοποίησε το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19.30 στην Άμφισσα την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε εγγραφή νέων μελών και ακολούθησε διενέργεια των Αρχαιρεσιών του Συλλόγου. Στη συνέχεια, έλαβε χώρα η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Συλλόγου Αναπτυξιακού Προβληματισμού «ΕΛΙΑ»

Πρόεδρος Καλλία Ιωάννα
Αντιπρόεδρος Καραδημήτρης Θανάσης
Γραμματέας Μπάφα Σεμίνα
Ταμίας Κουλός Νίκος
Μέλος Ταμπάκη Βάλια
Αναπληρωματικό Μέλος Μπακαλάκος Μανώλης
Αναπληρωματικό Μέλος Μανώλης Θάνος

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

              Πρόεδρος                                             

Καλλία Ιωάννα                          

Γραμματέας

Μπάφα Σεμίνα

 E-mai: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/syllogos.elia

Be first to comment