Με 60 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών (17/12)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών θα συνεδριάσει στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση (10η) του Τεχνικού προγράμματος 2018 με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2019. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).
4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Διαγραφή οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Συγκρότηση επιτροπών βεβαίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών του ν. 4412/2016 για το 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
10. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 για το 2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
11. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
12. Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
13. Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
14. Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
15. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Μάμα.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
16. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
17. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
18. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Κων. Γερασάκη.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
19. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Λουίζας Νικολοπούλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
20. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
21. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
22. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
23. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κων.Γερασάκη. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
24. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Λουίζας Νικολοπούλου. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
25. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
26. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
27. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
28. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
29. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Κων/νου Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
30. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Αθανασίου Δεδουσόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
31. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δωρεά Ευαγγελίας και Αικατερίνης Γαζή – Καρελλά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
32. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης για τα ελαιοκτήματα του Κληροδοτήματος  Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
33. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης για τα ελαιοκτήματα του Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
34. Παράταση ισχύος της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων πρ/σμού μέχρι 1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ) έτους 2018, που συγκροτήθηκε με την αρ. 537/18.12.2017 απόφαση Δ.Σ., έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών ήδη δημοπρατημένων έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
35. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων πρ/σμού μέχρι 60.000€ (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2019. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
36. Έγκριση και παραλαβή της προμελέτης οδοποιίας, της τοπογραφικής και γεωλογικής μελέτης με τίτλο: «Περιφερειακή οδός Άμφισσας στο τμήμα διασταύρωση με οδό προς Αγία Ευθυμία έως Κάστρο Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
37. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης σκοπιμότητας – προμελέτης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

38. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
39. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου  «Βελτίωση παιδικής χαράς Μαριολάτας» Α.Μ. 37/2018. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
41. Έγκριση 3ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΙΥ ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
42. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
45. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και ορισμός μελών –  εκπροσώπων του Δ. Δελφών στην κοινή επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
46. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
47. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).
48. Έγκριση τοποθέτησης Μνημείου στην πλατεία Ικάρων Άμφισσας – ολοκλήρωση διαδικασίας ανοιχτής πρόσκλησης. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
49. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για ΚΑ:15-6471 (Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων). (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
50. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

51. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήσεως ένταξης του Δήμου Δελφών στο έργο με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017»  από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
52. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
53. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
54. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης προς χρήση εκ περιτροπής της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μαυρολιθαρίου στο μη Κερδοσκοπικό  Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΩΤΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
55. Έγκριση προμήθειας διαφόρων μηχανημάτων και οργάνων εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Κων. Γερασάκη της ΔΚ Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
56. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Κων. Γερασάκη της ΔΚ Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
57. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, για το σχολ. έτος 2019-2020. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
58. Μετονομασία 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
59. Κατανομή της 4ης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για τη σχολική τροχονόμο, έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ).
60. Αντικατάσταση μελών Διοικ/κού Συμβουλίου Δ.Ε.Π. Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ).

Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ – ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει