Μίνα Κουτρουλή: Από τις πρώτες στην σχολή της Ιατρικής η 18χρονη Ιτιώτισα! (19.450 μόρια….)