Μέλη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ – Πρόεδρος-τηλ. 6943070765-2107512061

ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΛΥΜΗ-ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ – Αντιπρόεδρος-τηλ.6976036942

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ – Γεν. Γραμματέας-τηλ.6945152507

ΒΑΣΩ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – Ταμίας-τηλ.6932236478-2108219421

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ – Μέλος-τηλ.6936960284-2103471575

ΓΙΩΤΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – Μέλος-τηλ.6932634438

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ – Μέλος-τηλ.6932478700-2109647684