«Η Στερεά σε νέα Τροχιά»: Επίκαιρη ερώτηση για το εγκεκριμένο έργο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας»

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Βοιωτίας  Μελισσάρης Γιάννης ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει στη Λαμία. Η ερώτηση αφορά το εγκεκριμένο έργο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ” Προϋπολογισμού 6.000.000,00 €. Ερωτάται ο Περιφερειάρχης σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα υποέργα και εάν έχουν συνταχθεί οι απαραίτητες μελέτες καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ ( Μελέτη – Κατασκευή ), Προϋπολογισμού 6.000.000,00€

ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη κ. Κ. Μπακογιάννη

Κύριε Περιφερειάρχα,

έχοντας υπ’ όψιν:

  • την υπ’ αριθ. ΔΟΥ/1654/10.06.2016 – ΑΔΑ:7ΛΒ74653ΟΞ-Ξ1Ξ Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 6.000.000,00€ σε βάρος της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας (μελέτη – κατασκευή)
  • την υπ’ αριθ. 193677/3188/29.11.2016 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών περί έγκρισης χρηματοδότησης των υποέργων: 1) Υποέργο 1 «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας -Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα: Θήβα – Λιβαδειά – όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας» με προϋπολογισμό 3.500.000,00€ , στα διοικητικά όρια της ΠΕ Βοιωτίας 2) Υποέργο 2 «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας -Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα: όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας – Λαμία» με προϋπολογισμό 2.500.000,00€, στα διοικητικά όρια της ΠΕ Φθιώτιδας

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε :

  1. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται  το υποέργο 1 και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του
  2. Εάν έχει συνταχθεί και πότε μελέτη για το υποέργο 2 και τι εργασίες προβλέπονται μέσα από αυτή, καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του

 Για την ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει