Ημερίδα για τη δημιουργία – οργάνωση πεζοδρομικών διαδρομών στη Δ.Ε. Ευπαλίου, 19 Μαρτίου