Εορτασμός επετείου Απελευθέρωσης Κάστρου των Σαλώνων