Ενημέρωση για την αντιμετώπιση του μύκητα Spilocaea oleagina ή Cykloconium oleaginum των ελαιοδέντρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει τους παραγωγούς ότι οι συνεχιζόμενες υψηλές τιμές σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας σε συνδυασμό με το εύρος των θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την περίοδο, ευνοούν την προσβολή από τον μύκητα Spilocaea oleagina ή Cykloconium oleaginum των ελαιοδέντρων της περιοχής μας. Ο μύκητας προσβάλλει συνήθως τα φύλλα αλλά και τους ποδίσκους των φύλλων των ανθέων του καρπού και σπανίως τον καρπό.  Περισσότερο προσβάλλονται τα φύλλα των χαμηλών μερών του δένδρου (ποδιές).  Η ευαισθησία στην προσβολή είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας.  Η Λιανολιά της Κέρκυρας, η Κονσερβολιά Αμφίσσης και η Χονδρολιά Αγρινίου θεωρούνται ευαίσθητες.  Η Κορωνέικη θεωρείται ανθεκτική.  Με την άνοδο των θερμοκρασιών (Μάιο- Ιούνιο) τα προσβεβλημένα φύλλα πέφτουν και φέρουν τεφροκαστανές κηλίδες γνωστές σαν «μάτια παγωνιού». Σε έντονες προσβολές το δένδρο απογυμνώνεται και εξασθενεί.  Η παραγωγή μπορεί να μειωθεί ή να εκμηδενισθεί.

Για την αποφυγή των δυσμενών επιδράσεων της ασθένειας, ιδιαίτερα στη νέα βλάστηση της ανοίξεως, συστήνεται η αντιμετώπιση αυτής με την χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες γεωπόνου. Ενδείκνυνται δυο ψεκασμοί, ένας νωρίς το φθινόπωρο και ένας την άνοιξη. Αποτελεσματική προστασία επιτυγχάνεται με την χρήση χαλκούχων σκευασμάτων. Επίσης, ο καλός αερισμός της κώμης του δέντρου, ο οποίος επιτυγχάνεται με το κατάλληλο κλάδεμα, συντελεί στην μείωση των συμπτωμάτων.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας  Γιδογιάννου 31,  Άμφισσα, τηλ. 2265 350 541.

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει