Εκδήλωση του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου (19/5)