Εκδήλωση της Ε.Λ.Μ.Ε. Φωκίδας για το “νέο Λύκειο” (Ιτέα 16/1)