Εκδήλωση της Ε.Λ.Μ.Ε. Φωκίδας για το «νέο Λύκειο» (Ιτέα 16/1)