Εκδήλωση στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου (19/5)