Διαδραστική χορογραφία στην Άμφισσα με θέμα την Τρίτη Ηλικία (19/10)