Γ. Ν. Άμφισσας: Επιστημονική Ημερίδα “Προστατεύοντας την καρδιά σου” (21/10)