Αρνητικός ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για ένταξη της Αγίας Ευθυμίας στο πρόγραμμα «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»

ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ-7

Δυστυχώς τα νέα για την επανένταξη της Αγίας Ευθυμίας στο πρόγραμμα για την προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα δεν είναι ευχάριστα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου απάντησε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Θεόδωρου Φορτσάκη ως εξής: “…Ο ελαιώνας της ΤΚ Αγίας Ευθυμίας του Δήμου Δελφών δεν συμπεριελήφθη στην περιοχή παρέμβασης της δράσης, πρωτίστως λόγω του ότι δεν εμφανίζει συνέχεια με τον κυρίως παραδοσιακό ελαιώνα της Άμφισσας. Ως εκ τούτου, δεν εξυπηρετεί τον περιβαλλοντικό στόχο της προστασίας του δελφικού τοπίου. Δευτερευόντως, ο εν λόγω ελαιώνας φαίνεται αφενός να απαρτίζεται σε μεγάλο ποσοστό από μη αιωνόβια ελαιόδεντρα, αφετέρου να έχει υψηλό βαθμό συγκαλλιέργειας με μη επιλέξιμα είδη δέντρων, αμφότερα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν μεγάλο μέρος των ελαιοτεμαχίων της ΤΚ Αγίας Ευθυμίας μη επιλέξιμα προς ένταξη στη δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020…».

Η ερώτησή μας προς τον κ. Υπουργό και προς κάθε μανδαρίνο του Υπουργείου είναι ξεκάθαρη: “Από πότε ο ελαιώνας της Αγίας Ευθυμίας απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν την ένταξή του; Γιατί μέχρι τώρα ήταν ενταγμένος;». Κύριοι του Υπουργείου έχετε ακόμη λίγα περιθώρια να το ξανασκεφτείτε. Αλλιώς θα χαρακτηριστείτε εχθροί της Αγίας Ευθυμίας.

Αναδημοσιεύουμε το σημερινό αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα από το www.fokidanews.gr:

Αρνητικός ο Αποστόλου για ένταξη της Αγίας Ευθυμίας στο πρόγραμμα «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»

Η δημοσίευση προ λίγων εβδομάδων του πλαισίου εφαρμογής της δράσης «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», από την οποία η Αγία Ευθυμία απουσίαζε από τις περιοχές παρέμβασης, είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση των ανθρώπων της κοινότητας. Στην αρχή θέλησαν να πιστέψουν πως πρόκειται για γραφειοκρατική παράλειψη, κάνοντας μάλιστα και σχετικό ερώτημα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου, κατά την επίσκεψή του στην Άμφισσα. Η απάντηση που είχαν πάρει, βέβαια, μόνο σοφότερους δεν τους έκανε, εντείνοντας όπως είναι λογικό την αγωνία τους.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τότε έως και σήμερα, έγιναν σειρά παρεμβάσεων από τον ίδιο το βουλευτή Φωκίδας για το θέμα, στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου. Στόχος αυτών, στις οποίες έλαβε μέρος και η Νομαρχιακή του κόμματος, ήταν να ενταχθεί γεωγραφικά και η περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στο πρόγραμμα, και στη συνέχεια ο κάθε παραγωγός να κριθεί εάν οι δικές του εκτάσεις και τα ελαιόδεντρά του πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται.

Παράλληλα με τα παραπάνω είχε κατατεθεί για το θέμα και ερώτηση στη βουλή από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρο Φορτσάκη, με την οποία ζητήθηκε η απάντηση για την εξαίρεση της Αγίας Ευθυμίας, καθώς και το εάν το υπουργείο προτίθεται να αλλάξει τη συγκεκριμένη του απόφαση. Η απάντηση του κ. Αποστόλου δόθηκε προ λίγων ημερών, και δυστυχώς για τους ανθρώπους της Αγίας Ευθυμίας δεν είναι, όχι μόνο η καλύτερη δυνατή, αλλά δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί χειρότερη.
Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει:
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θ. Φορτσάκης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στη μη συμπερίληψη του ελαιώνα της Τοπικής Κοινότητας (ΤΚ) Αγίας Ευθυμίας του Δήμου Δελφών στην περιοχή παρέμβασης της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σημειώνεται ότι ο παραδοσιακός ελαιώνας της Άμφισσας αποτελείται από μεγάλης ηλικίας ελαιόδεντρα -σε ποσοστό 70% πρόκειται για αιωνόβια δέντρα ηλικίας άνω των 150 ετών- με κορμούς με βαθιές πτυχώσεις και ανεπτυγμένη κόμη, το ύψος των οποίων σε πολλές περιπτώσεις φθάνει τα 10 μέτρα.

Η δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 συμπεριελήφθη στο ΠΑΑ 2014-2020, όχι χωρίς κοπιώδη διαπραγμάτευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πρωτεύων περιβαλλοντικός στόχος της εθελοντικού χαρακτήρα γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης 10.1.02 είναι η προστασία του αγροτικού και ειδικότερα του δελφικού τοπίου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της δράσης του ΠΑΑ 2014-2020: «Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου […] Η άμεση οπτική επαφή του ελαιώνα με τον παγκοσμίου σημασίας αρχαιολογικό χώρο του Μαντείου των Δελφών, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της παραδοσιακής του μορφής ως αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας της περιοχής».

Η επίτευξη του ως άνω πρωτεύοντος στόχου της εν λόγω δράσης κρίθηκε ότι εξυπηρετείται ικανοποιητικά μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων της δράσης, εφόσον οι τελευταίοι διατηρούν την παραδοσιακή τεχνική καλλιέργειας του ελαιώνα της Άμφισσας, η οποία συνίσταται αφενός στη διατήρηση της μορφής των μεγάλων σε ηλικία και ύψος δέντρων μέσω της απαγόρευσης ενεργειών, όπως το αυστηρό κλάδεμα και η καρατόμησή τους και αφετέρου στην αειφορική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) των ελαιοτεμαχίων μέσω της χειρωνακτικής αντιμετώπισης των ζιζανίων στην περίμετρο των δέντρων.

Ο καθορισμός της περιοχής παρέμβασης της δράσης, των ελαιώνων δηλαδή των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, των οποίων οι νόμιμοι κάτοχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης για ένταξη στην προαναφερθείσα δράση 10.1.02, βασίστηκε στο κριτήριο του κατά πόσο οι εν λόγω ελαιώνες εξυπηρετούν ή όχι τον ως άνω περιγραφέντα κύριο περιβαλλοντικό στόχο της δράσης. Ο ελαιώνας της ΤΚ Αγίας Ευθυμίας του Δήμου Δελφών δεν συμπεριελήφθη στην περιοχή παρέμβασης της δράσης, πρωτίστως λόγω του ότι δεν εμφανίζει συνέχεια με τον κυρίως παραδοσιακό ελαιώνα της Άμφισσας. Ως εκ τούτου, δεν εξυπηρετεί τον περιβαλλοντικό στόχο της προστασίας του δελφικού τοπίου. Δευτερευόντως, ο εν λόγω ελαιώνας φαίνεται αφενός να απαρτίζεται σε μεγάλο ποσοστό από μη αιωνόβια ελαιόδεντρα, αφετέρου να έχει υψηλό βαθμό συγκαλλιέργειας με μη επιλέξιμα είδη δέντρων, αμφότερα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν μεγάλο μέρος των ελαιοτεμαχίων της ΤΚ Αγίας Ευθυμίας μη επιλέξιμα προς ένταξη στη δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020″.

Υπάρχει λοιπόν περιθώριο η απόφαση να αλλάξει, με βάση πάντα και την απάντηση που έδωσε ο υπουργός; Αυτή τη στιγμή αυτό φαντάζει κάτι περισσότερο από δύσκολο, όμως οι άνθρωποι της κοινότητας το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα το αφήσουν έτσι ως θέμα.

πηγή φωτο: agiathimia.com

Be first to comment