Ένα Γαλαξίδι από τα παλιά…. Αθλητές του Ναυταθλητικου Ομίλου Γαλαξιδίου στην πρώτη Εικοσάδα!