“Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας και τα θαύματά του στην Αγία Ευθυμία”, μόλις κυκλοφόρησε

Με τίτλο “Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας και τα θαύματά του στην Αγία Ευθυμία” κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες βιβλίο του συγχωριανού μας Ζαχαρία Ευθ. Ηλιόπουλου και του εκπαιδευτικού Ιωάννη Αθ. Κατσένιου, με πρόλογο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Φωκίδος κ.κ. Θεοκτίστου. 

Όπως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου “Εκτός από χαρακτηριστικά γεγονότα του βίου του Μεγάλου Ευθυμίου, το παρόν έργο καταγράφει θαύματα του Αγίου, που έγιναν με επίκεντρο το ναό του στην Αγία Ευθυμία. Είναι αποτέλεσμα της πολύμηνης συνεργασίας των δυο συγγραφέων. Πιο συγκεκριμένα, ο Αϊθυμιώτης Ζαχαρίας Ευθ. Ηλιόπουλος συγκέντρωσε το πρωτογενές, έντυπο-προφορικό-φωτογραφικό (μαζί με τον γιο του Ευθύμιο), υλικό και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα θαυματουργικά περιστατικά, ενώ ο φιλόλογος Ιωάννης Αθ. Κατσένιος επιμελήθηκε την περιληπτική και περιεκτική απόδοση των διηγήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική τους καταγραφή”.

Στο βιβλίο περιγράφονται συνολικά σαράντα οκτώ (48) θαυματουργικά περιστατικά από τα οποία τα δώδεκα (12) έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά από τον Γεώργιο Δημ. Αναγνωστόπουλο σε διάφορα φύλλα των ΑΓΙΑΘΥΜΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ και τα υπόλοιπα αποτελούν προφορικές μαρτυρίες -συγχωριανών μας και μη- στον Ζαχαρία Ηλιόπουλο.

Είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια και το βιβλίο αυτό δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα αγιαθυμιώτικο σπίτι. Διανέμεται δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν από τον Ζαχαρία Ηλιόπουλο.

Τη δαπάνη για την έκδοση του βιβλίου κάλυψαν τα παιδιά του Ευθυμίου και της Ευθυμίας Κυριάκη (Χρήστος, Στέφανος, Γεώργιος, Μαρία και Παναγούλα) στη μνήμη των γονέων τους.

ΒΙΒΛΙΟ ΖΑΧΟΥ

Be first to comment