Νέα – Ανακοινώσεις

Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας στο χορό του Συλλόγου

Παρακαλούμε όσους προτίθενται να συμμετάσχουν στο χορό του Συλλόγου Αγιοευθυμιωτών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 στο κέντρο «ΧΙΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ», να…