Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αναπλάσεις Αγίας Ευθυμίας, ελπίζουμε η απόφαση να μην ήρθε αργά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Άμφισσας στη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Οκτωβρίου 2010 αποφάσισε, με μεγάλη πλειοψηφία, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας…