Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας ευχαριστεί τον Πέτρο Μαντούβαλο

διαδραστικός βιντεοπροβολέας

Το Εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας ευχαριστούν τον Δικηγόρο – Ποινικολόγο κ. Πέτρο  Μαντούβαλο για τη δωρεά του διαδραστικού βιντεοπροβολέα  στο σχολείο μας. Πρόκειται για ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο  – τελευταίας τεχνολογίας – με πολλαπλές δυνατότητες που δημιουργεί νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για  δασκάλους και μαθητές. Η χρήση του θα βελτιώσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής μας μονάδας,

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣΓίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει