Σήμερα η κοπή της πίτας του Συλλόγου Απανταχού Σερνικακιωτών

1