Κοπή της Πίτας των Φίλων Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου, 12 Μαρτίου