Εορτασμός επετείου Απελευθέρωσης Κάστρου των Σαλώνων

Καταγραφή