Εκδήλωση των Μικρασιατών της Ιτέας (16/6)

Μικρασιάτες