Εγκρίθηκαν τεχνικά έργα 1.108.000 ευρώ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Φωκίδας-158.000 € για συντήρηση στο “τούνελ” της Κούσκιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 1

Το περιφερειακό συμβούλιο της Φωκίδας ενέκρινε δαπάνες 1.008.000 για διάφορα τεχνικά έργα στο νομό.

Η μερίδα του λέοντος 828.000 ευρώ πήγε στο δήμο Δελφών και στη Δωρίδα 280.000 ευρώ για καθαρισμούς και τεχνικά έργα στο ποταμάκι της Μαντήλως και του Γρανιτσορέματος.

Αναλυτικά τα έργα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:

1. Υδραυλική μελέτη εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης στον ελαιώνα Άμφισσας και προϋπολογισμό 30.000 €.

2. Βελτίωση οδικού κόμβου και συναφών εργασιών στην εθνική οδό αρ.27 περιοχή “ΒΙΟΠΑ” Άμφισσας 400.000 €.

3. Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 & 2017 υποέργο αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ε.Ο 48 Άμφισσα – Αγία Ευθυμία περιοχή “τούνελ”158.000 €

4. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχίου στην επαρχ. οδό 5 -περιοχή Καλοσκοπή 140.000 €

5. Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Σκίτσα και Υλαίθου από φερτά υλικά -2017 100.000 €

6. Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά υλικά -2017 100.000 €

7. Συμπληρωματικά έργα συντήρησης και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος από φερτά υλικά -2017 180.000 €.

Πηγή: dorida.blogspot.grBe first to comment